Overstromingen en de gevolgen beperken. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

De hoeveelheid hemelwater die van de Gewest, Provincie en ook gemeente wegen via de rioleringen in sneltrein tempo naar de Zwalmbeek afgevoerd wordt. Kan mits infiltratieput aan elk rioolputje (waar het technisch mogelijk is) gevoelig verlaagd worden